ถามตอบปัญหา

    
www.ssid.nu.ac.th/document/กองทัพชวนรู้.pdf

(คลิกไปว่างค้นหาใน google ได้เลยครับ)
ถาม ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการตรวจเลือก การผ่อนผัน การเกณฑ์ทหารครับมีข้อมูลอยู่ในนี้ทั้งหมด